@ Internatl Security Cluster on Facebook
LT | EN

Tarptautinis saugumo klasteris prisideda prie Lietuvos ir Europos Sąjungos bei NATO informacinio ir fizinio saugumo užtikrinimo


Vizija


Saugumo – privataus ir valstybinio sektorių veiklos pagrindo – vystymas ir užtikrinimas Europos Sąjungoje bei NATO šalyse.

Misija


Didinti fizinį ir informacinį saugumą tarptautiniu mastu, užtikrinant šio sektoriaus skirtingų krypčių produktų konkurencingumą, efektyvumą ir prieinamumą.

Tikslai ir uždaviniai: 


Klasterio nariai siekia bendradarbiauti ir plėtoti partnerystę bei ekonominę veiklą fizinio ir informacinio saugumo sektoriuje bei su juo susijusiose srityse šalies ir tarptautiniu mastu. 

Copyright © 2015 - 2019 International Security Cluster